Info@salehoun.org

چند گفتگو با صاحب نظران حوزه خیریه 

وقف"سنت حسنه اي است که از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام براي ما به يادگار مانده است. در اهميت و ضرورت اين سنت نيکو، تا کنون سخنان بسيار شنيده ايم. اما آنچه کمتر در خصوص آن سخن گفته شده، اين است که در اين کار خير، لزوم برنامه ريزي دقيق و حساب شده از اهميت بسياري برخوردار است. اين که خيرين بر نيازهاي امروز و فرداي جامعه واقف باشند و بر مبناي آن،اقدام به صرف هزينه نمايند، در پيشرفت و تعالي جامعه از اهميت سرشاري برخوردار است. بحمدالله در سال هاي اخير، اين درک صحيح و بينش روشن در ميان خيرين استان اصفهان پديد آمده و برخي از آن ها اقدام به ساخت و وقف مجموعه هايي نموده اند که با نيازهاي علمي و فرهنگ جامعه تناسب کامل داشته است. مجموعه خوابگاه هاي خيريه حضرت جواد عليه السلام در دانشگاه صنعتي اصفهان يکي از اين اقدامات خيّرانه است که مطابق با نيازها و کمبودهاي جامعه به انجام رسيده است.

اما چه کنيم که تمامي خيران و واقفان مومن و نيکوکار جامعه، درک صحيح و کاملي از نيازهاي جامعه پيدا نموده و آن را سر لوحه فعاليت هاي خود قرار دهند؟

دولت بايد مردم و خيرين را از نيازهاي جامعه مطلع کند.

رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: طي سال هاي پس از انقلاب، اغلب مدارس ما توسط خيرين ساخته شده و در دانشگاه ها و دانشکده ها نيز کمک هاي اين قشر به وضوح، قابل مشاهده است. برخي از خيرين نيز در قالب انجمن ها و تشکيلات خاص، به ساخت خوابگاه براي دانشجويان پرداخته اند؛ که از مجموع اين عوامل مي توان نتيجه گرفت،حضور خيرين در عرصه هاي علمي و فرهنگي جامعه انکار ناپذير است.

مهندس "عباس حاج رسوليها" افزود: تجربه نشان داده است اگر دولت بتواند با «پياده کردن هر برنامه اي در جامعه، به فرهنگ سازي نياز دارد از اين رو همان طور که در زمينه ساخت خوابگاه براي دانشجويان، فرهنگ سازي مناسبي صورت گرفت و عده اي از خيرين وارد اين عرصه شدند مي توان در ساير عرصه ها نيز فرهنگ سازي نمود و به نتيجه رسيد»

مردم ارتباط برقرار کرده و مشکللات موجود جامعه را با آن ها در ميان بگذارد، مردم براي حل اين مشکلات در صحنه حاضر خواهند شد، همانطوري که در جنگ تحميلي نيز مردم متوجه نياز جامعه شدند و با عنايت به فرمايش امام خميني (قدس) که از آن ها خواسته بودند رفع مشکلات و مسائل جنگ را در الويت قرار دهند، به صحنه آمدند. به گونه اي که بسياري معتقدند، جنگ را مردم اداره کردند و بازسازي پس از جنگ را نيز خود آن ها بر عهده داشتند. وي تصريح کرد: تمامي اين افتخارات بدين جهت کسب گرديد که دولت موفق شد نيازهاي اصلي و مشکلات موجود کشور را به گوش مردم برساند تا آن ها در جهت رفع اين مشکلات تلاش کنند.

حاج رسوليها به ساخت خوابگاه هاي خيريه دانشجويي حضرت جواد عليه السلام اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان با همت و همکاري مردم خير موفق شدند، در فراهم آوردن امکانات لازم براي اسکان دانشجويان،به دولت کمکي قابل توجهي نمايند.

رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان خاطرنشان ساخت: اگر مسوولان در تمامي زمينه ها، نيازهاي کشور را با شفافيت کامل بيان کنند، مردم براي رفع آن ها به ميدان مي آيند و اقدامات ارزنده اي همچون ساخت خوابگاه براي دانشجويان به انجام مي رسد.

کمک رساني در عرصه هاي فرهنگي عبادتي بسيار بزرگ است

مديرعامل انجمن خيريه حضرت ابوالفضل عليه السلام گفت: پس از انقلاب اسلامي تعداد زيادي انجمن هاي مردم نهاد و خيريه شکل گرفته است که اکثر آن ها به تعمير و ترميم لايه هاي آسيب ديده جامعه مشغولند؛ بعضي از اين خيريه ها جهيزيه مي دهند،برخي امر درمان بيماران بي بضاعت را به عهده دارند و بعضي نيز در ساخت و تجهيزات دانشگاه ها به فعاليت مشغولند که همه اين امور،گوياي تبلور خلاقيت مردم در انجام کارهاي خير است.

"احمد فاميل دردشتي "افزود:اساسي ترين مسائل در آتيه جوانان ما،اشتغال،ازدواج و مسکن است. ايران اسلامي يکي از جوانترين کشورهاي جهان به شمار مي رود و ساخت مسکن براي زوج هاي جوان آن از مهمترين مسايلي است که مي توان به حل مشکلات جامعه کمکي قابل توجه کند.

وي تصريح کرد: پياده کردن هر برنامه اي در جامعه، به فرهنگ سازي نياز دارد از اين رو همان طور که در زمينه ساخت خوابگاه براي دانشجويان، فرهنگ سازي مناسبي صورت گرفت و عده اي از خيرين وارد عرصه شدند مي توان در ساير عرصه ها نيز فرهنگ سازي نمود و به نتيجه رسيد.

مديرعامل انجمن خيريه حضرت ابوالفضل عليه السلام خاطر نشان کرد:مهيا ساختن امکانات لازم در دانشگاه ها سبب ايجاد آسايش و آرامش در دانشجويان مي شود که اين آرامش نيز موجبات ارتقاي علمي و فرهنگي جامعه را فراهم مي کند، بدين جهت،چنين اقداماتي بي شک بسيار بزرگ و ارزشمند است.

خيرين در ارتقاي فضاي علمي جامعه تاثيري عميق دارند

مدير انجمن خيرين مسکن سازان استان اصفهان، نقش خيرين را در پيشرفت تعالي جامعه، نقشي مهم و تاثيرگذار توصيف کرد و گفت:بيش از نيمي از مدرسه هاي کل کشور را خيرين ساخته اند و در توسعه دانشگاه ها و خوابگاه ها نيز آن ها همواره نقشي مهم داشته اند و اين رسالت بزرگ همچنان ادامه دارد.

مهندس "محمدرضا کجاني" افزود: اگر با اقداماتي چون ساخت خوابگاه، امکان آسايش دانشجويان فراهم شود،مي توانيم اميدوار باشيم با توسعه علمي جامعه،همين دانشجويان در آينده، مددرسان ده ها فرد ديگر بوده و مشکلات آتي کشور را حل کنند.

وي ادامه داد:دانشجويان به مسکن نياز دارند تا بتوانند در زير سقف آن،با آرامش خاطر به تحصيل بپردازند.دانشجويي که هر ساله به دنبال مکاني جديد براي سکونت مي گردد، نمي تواند استعدادهايش را به طور کامل به عرصه ظهور برساند. از اين رو خيرين با ايجاد فضاهاي آرامش بخش براي دانشجويان مي توانند در ارتقاي فضاي علمي جامعه نقشي مهم ايفا کنند.

مدير انجمن خيرين مسکن سازان استان اصفهان با اشاره به اين که خودش نيز در زمان دانشجويي وارد جرگه متاهلان شده است،گفت: هر چند زوج هاي دانشجو به واسطه آگاهي و دانشي که دارند بسيار قانع هستند اما براي تشکيل زندگي برخي نيازهاي اوليه وجود دارد که تهيه مسکني براي زندگي، ازجمله آن هاست و به عقيده من ذيحق ترين زوج ها براي دريافت مسکن هاي يارانه اي، همين زوج هاي دانشجو هستند.

کارهاي خير بايد با روش هاي علمي و اصولي صورت بپذيرد

دبير مجمع خيريه هاي درماني استان اصفهان با بيان اينکه اکثر خيرين ما به کارهاي خير به صورت سنتي نگاه مي کنند، گفت: اگر در هر خيريه اي يک اتاق فکر وجود داشته باشد، اموري که توسط خيرين انجام مي شود جنبه علمي پيدا مي کند و در جامعه تاثيرات عميق تري بر جاي مي گذارد.

"سيد مرتضي ميرلوحي" افزود: ما بايد در کتاب قطور زندگي سطري به ياد ماندني باشيم نه حاشيه اي از ياد رفتني لذا براي آنکه عمل خير ما به يادگار بماند، بايد متناسب با روش هاي علمي و اصولي به انجام کار خير بپردازيم که اين امر نيز به بسترسازي نيازدارد.

وي تصريح کرد: خيرين کشور ما انسان هاي با اخلاصي هستند که با تمسک به خداوند و اهل بيت عليهم السلام به انجام امور خير اقدام مي کنند.در چنين شرايطي به جاست که خيران، توسط مسوولان، اعضاي محترم هيات دولت و رسانه ها با نيازهاي جامعه آشنا شوند تا با فکر روشن به فعاليت بپردازند. دبيرمجمع خيريه هاي درماني استان اصفهان ادامه داد:به عنوان مثال در دانشگاه هاي کشور تحقيقاتي انجام مي شود که اکثر آن ها پس از اتمام، در بايگاني ها انبار مي گردد. در اين شرايط، چه چيزي بهتر از اين که خيرين، اسباب پياده شدن اين تحقيقات در جامعه را ايجاد کنند يا موجبات چاپ آنها را فراهم نمايند تا جامعه از اين متون ارزشمند بهره مند شود.

ميرلوحي خاطر نشان کرد:ما به فکر خير و عمل خير بها مي دهيم و چه بهتر که اين اقدامات خيرانه با ديد روشن و متناسب با نيازهاي جامعه انجام شود تا موجب رشد و تعالي افزون تر جامعه گردد.

تا فرصت باقي است،به امور خير بپردازيم

رييس هيات مديره و مديرعامل بيمارستان سوم شعبان تهران به لزوم شتاب در انجام کارهاي خير اشاره کرد و گفت: امام صادق عليه السلام مي فرمايد: "پدر من حضرت باقر العلوم عليه السلام توصيه فرمود اگر کار خيري پيش آمد،به آن اقدام کن زيرا اگر به فردا موکول شود شايد ديگر انجام آن ميسر نگردد. "از اين رو هر يک از ما بايد با توجه به اين حديث گرانبار در انجام امور خير شتاب کنيم. سيد عبدالمهدي آل طعمه موسوي" افزود : همه افرادي که وسعت مالي دارند و خداوند از نعمات دنيوي به ميزان زيادي بهره مندشان ساخته است، تا فرصت باقي است بايد بخشي از اموالشان را صرف امور خير کنند تا پس از مرگ در جهان باقي سرمايه اي به کف داشته باشند.

اين خير برجسته کشور تصريح کرد:فرصت انجام کار خير محدود است و اگر زمان موجود از دست رفت، ديگر امکاني براي جبران وجود نخواهد داشت لذا بايد هرچه زودتر در راه خدا و براي مردم دست به کار خير ببريم.

منبع: بناي ماندگار،ويژه نامه افتتاح مجموعه خوابگاه هاي خيريه دانشجويي حضرت جواد (ع) دانشگاه صنعتي اصفهان

http://rasekhoon.net

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور