Info@salehoun.org

کلمات کلیدی: خیر، کار خیر

معتبرترین کتاب نزد ما مسلمان ها قرآن است و بعد از آن احادیث و روایاتی است که از طرف پیامبر مکرّم اسلام حضرت محمد (ص) و ائمّه معصومین علیهم صلوات اله به ما رسیده و پس از این ها سخنان بزرگان و دانشمندان که عمر خود را صرف کسب علم و دانش کرده اند و به قول معروف دود چراغی خورده اند و شب بیداری کشیده اند تا از درون کتاب ها مدارج علمی خود را ارتقاء دهند و طبیعی است بقیه مردم باید به اندوخته های آن ها احترام بگذارند و آنچه آن ها از روی علم و تجربه بیان می کنند و یا مکتوب می نمایند به دیده احترام نگاه کنند و عمل نمایند.

از بین آیات قرآن که بیش از شش هزار و ششصد آیه است 189 آیه بصورت مستقیم کلمه خیر را به کار برده. در کتب لغت "خیر" به معنای نیکی، خوب، کار خوب معنی شده. در قرآن کریم همچنین به غیر از کلمه "خیر" از کلمات دیگری مثل باقیات الصالحات، ثواب و ... استفاده شده است؛ حال از بین همه این آیات صرفاً دو نمونه را برای تبرّک و تیمّم می آوریم و در مقاله های بعدی انشاءالله در فرازهایی مختصر از آیات و کلمات قصار پیامبر و ائمه و بزرگان در مقوله کار خیر بصورت اعم و کار خیر مدرسه سازی بصورت اخص استفاده خواهیم کرد.

در سوره مبارکه کهف آیه 46 می خوانیم:

المال و البنون زینه الحیواه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا

یعنی: ثروت و فرزندان (که دو رکن اساسی در این دنیا هستند) فقط زینت زندگی انسان ها هستند و اعمال شایسته برای او ماندگار است و در نزد پروردگارت دارای پاداشی خوب و آرزو و افتخار نیکوتری می باشد.

همانطور که ملاحظه می کنید در این آیه کریمه هم از کلمه خیر استفاده شده و هم از باقیات الصالحات.

در سوره مبارکه نمل آیه 89 می فرماید:

من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون.

یعنی: کسی که کار نیکی را (به صحنه قیامت بیاورد) پاداشی به مراتب بهتر از آن خواهد داشت و از وحشت روز قیامت در امان خواهد بود.

ببینید قرآن کریم چه مژده بزرگی را به افرادی که کار خیری را به صحنه قیامت می آورند می دهد می فرماید:

آن ها از وحشت روز قیامت در امان خواهند بود، فزع در قرآن به معنی گریه و زاری و وحشت آمده است و کمتر جایی در قرآن سراغ داریم که به این صراحت راجع به کسانیکه کار خیری را به صحنه قیامت بیاورند آورده، گفته شده باشد و خوشا به حال آنانی که توانستند کار خیری در این دنیا انجام دهند و به قول خود قرآن باقیات الصالحاتی داشته باشند، لازم به توضیح نیست که البته در جای جای قرآن کریم اشاره شده است که در بین آنچه به نام کار خیر معروف است خداوند آن هایی را می پذیرد که از روی اخلاص تقدیم شده باشد نه خدای نکرده کوچکترین شرکی و یا ریائی در آن باشد. این است که در آن روز سخت (قیامت) همه به حال کسانیکه توانستند از مال خود بخشی را در راه خدا و کار خیر بدهند غبطه می خورند و دست حسرت به دندان می گزند که ای کاش ما هم از آنچه داشتیم اندکی را در این راه صرف می کردیم. حالا می خواهیم بدانیم که کار خیر چیست و خیّر کیست.

نویسنده: حسین ربیعی

منبع: www.khesf.ir

 

 

 

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور