Info@salehoun.org

کلمات کلیدی: خیریه ها، charity organizations، موسسات خیریه، charity foundations، بنیادهای خیریه، موسسات غیرانتفاعی، موسسات غیردولتی، NGO

 

خیریه ها در کشورهای مختلف با عناوینی چون charity organizations (موسسات خیریه) و charity foundations (بنیادهای خیریه) شناخته می شوند. در برخی کشورها خیریه ها زیر مجموعه یا مترادف موسسات غیرانتفاعی (non-profit organizations) یا به اختصار NPO تلقی می شوند، یعنی موسساتی که به قصد کسب منافع مادی موسسان یا اعضا تشکیل نمی شوند؛ بلکه هدفی ماورای اهداف مالی را دنبال می کنند. در برخی کشورهای دیگر موسسات خیریه زیرمجموعه موسسات غیردولتی (non-governmental organizations) یا به اختصار NGO قرار می گیرند و در کشور خودمان ایران نیز اکثر مردم NGO را مترادف با موسسه خیریه می دانند.

 

حال از مباحث و اصطلاحات تخصصی که بگذریم باید گفت به رغم آنچه که از بیرون به نظر می رسد مدیریت موسسات خیریه کار چندان ساده ای نیست. موسسات خیریه به واسطه وجود نیروهای داوطلب که معمولا تعداد افراد زیادی هم هستند، دارای ساختار، روابط و گروه های رسمی و غیررسمی پیچیده و گاهی متعدد هستند که در این میان نیروهای داوطلب فعال در موسسه، عامل مهمی در ایجاد این ویژگی هستند. نیروهای داوطلب، افرادی هستند که به طور غیرموظف و به صورت رایگان زمان های آزاد خود را به انجام فعالیت هایی برای موسسه یا در موسسه صرف می کنند و به سادگی هم ممکن است در هر زمان همکاری خود را با موسسه قطع کنند.

 

NGO موسسات خیریه و سمن های تهران

 

انواع NGO قطع از دیدگاه های مختلفی قابل دسته بندی می باشد. یک دیدگاه بر اساس نوع هدف و فعالیت آن ها می باشد که موسسات را می توان به انواعی از جمله خیریه محور، خدمات محور و با محدودیت توانمندسازی تقسیم نمود. موسسات فعال در خصوص حمایت و درمان بیماران سرطانی، کلیوی و کبدی، نگهداری و مراقبت افراد نابینا، بچه های یتیم و خانواده های بی سرپرست نمونه هایی از موسسات خیریه محور هستند. این گونه موسسات خیریه، موسساتی غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشند و پذیرای افراد داوطلب هستند. این موسسات خیریه معمولا توسط فرد یا افرادی درد آشنا و برای اهداف انسان دوستانه تاسیس شده و سپس به تدریج ساختار آن ها شکل می گیرد.

 

لیست تعدادی از خیریه های استان و شهر تهران جهت یاری نیازمندان

 

    خیریه امام رضا (یاری نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

 

تلفن تماس: 88555555      

 

    خیریه اشرف الانبیا(کمک به ایتام و نیازمندان)

 

تلفن تماس: 22454646

 

    خیریه وفاق سبز علوی (یاری به نیازمندان )

 

تلفن تماس: 88321940

 

    طلیعه کرامت (حمایت از ایتام،معلولین و سالمندان)

 

تلفن تماس: 55505200

 

    خیریه خانه سیز سیدالشهدا (یاری به نیازمندان – در تمام زمینه)

 

تلفن تماس: 66937342

 

    موسسه خیریه عمل (توانبخشی معلولین و…)

 

تلفن تماس: 22429141

 

    بنیاد خیریه فیروزنیا (یاری نیازمندان- در تمام زمینه)

 

تلفن تماس: 88520559

 

    بنیاد مرسل (یاری ایتام و نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

 

تلفن تماس: 88764005

 

    خیریه پیام امید (کمک مالی به خانواده های نیازمند-وام)

 

تلفن تماس: 66884166

 

    خیریه یاوران ایتام (یاری ایتام و نیازمندان و..)

 

تلفن تماس: 22922090

 

    جمعیت امام علی (یاری نیازمندان،زندانیها،مسائل اجتماعی و..)

 

تلفن تماس: 23051110

 

    خیریه مولود کعبه (زنان بی سرپرست،ایتام،نیازمندان و..)

 

تلفن تماس: 88561693NGO4 موسسات خیریه و سمن های تهران

 

    خیریه رهروان نبی اعظم (حمایت ازایتام وخانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 0216493

 

    خیریه حضرت زهرا (حمایت از خانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 66628593

 

    بنیاد نیکوکاری قائم(عج)(یاری نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

 

تلفن تماس: 22017040

 

    پیام آوران(حمایت ازبیماران ایدز واعتیاد و دادن سرپناه و…)

 

تلفن تماس: 44231123

 

    خیریه مهر طاها (یاری به خانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 88717318

 

    شیرخوارگاه حضرت رقیه (نگهداری از کودکان بی سرپرست)

 

تلفن تماس: 550300500

 

    خیریه یاوری سبز (حمایت از خانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 88860968

 

    رحمت للعالمین (یاری به خانواده های نیازمنددرتمام زمینه ها)

 

تلفن تماس: 22227040

 

    خیریه قائمیه (یاری به خانواده های نیازمند در تمام زمینه)

 

تلفن تماس: 88463551

 

    خیریه حر (حمایت از ایتام و نیازمندان و…)

 

تلفن تماس: 66888879

 

    خیریه ریحانه النبی (اشتغالزایی و یاری نیازمندان و..)

 

تلفن تماس: 88007631

 

    خیریه بچه های سیب سرخ (حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند)

 

تلفن تماس: 26290535

 

    خیریه امام علی شهرری (یاری نیازمندان و…)

 

تلفن تماس: 55923777

 

    خیریه ریحانه (حمایت از نیازمندان و ایتام)

 

تلفن تماس: 33601060

 

    خیریه حضرت زهرا (جهیزیه،یاری نیازمندان و…)

 

تلفن تماس: 22671515

 

    خیریه نیکان (یاری بیماران،حمایت از خانواده های نیازمند و..)

 

تلفن تماس: 4-22176001

 

    خیریه مسجدالنبی (یاری نیازمندان و..)

 

تلفن تماس: 88085352

 

    موسسه فرهنگی فردا (یاری ایتام و نیازمندان درتحصیل و..)

 

تلفن تماس: 88088999

 

    عترت النبی (حمایت از خانواده های نیازمند درتمام زمینه ها)

 

تلفن تماس: 22038269

 

    کوثردانیال (حمایت از خانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 66616975NGO 1 موسسات خیریه و سمن های تهران

 

    رهایی (دادن سرپناه به کارتونخوابهای خانم وآقا-بیماران ایدزو…)

 

تلفن تماس: 33545863

 

    خانه مهرکودکان (یاری کودکان ونیازمندان،آموزش،اشتغال،..)

 

تلفن تماس: 55808898

 

    خیریه حضرت زهرا (جهیزیه برای قشر متوسط و ضعیف،و..)       

 

تلفن تماس: 33439051

 

    نیکوکاران حامی (یاری کودکان ونیازمندان،درمان،آموزش و.)

 

تلفن تماس: 26700211

 

    خیریه نورا (قرض الحسنه-یاری نیازمندان)

 

تلفن تماس: 66675028

 

    مرکز بهزیستی نرگس (نگهداری ایتام کم توان ذهنی و..)

 

تلفن تماس: 22037878

 

    مهرپروران امید (یاری نیازمندان،معلولان،تهیه مسکن و…)

 

تلفن تماس: 22297247

 

    ستاد جهیزیه مسجد حضرت حمزه سیدالشهدا

 

تلفن تماس: 55637572

 

    بنیاددستهای مهربان (یاری نیازمندان درتمام زمینه ها، زندانیان)

 

تلفن تماس: 66421129

 

    انجمن خیریه محمودیه (پرورشگاه و شیرخوارگاه)

 

تلفن تماس: 33124395

 

    نیکوکاران احسان (حمایت از ایتام وخانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 33691936

 

    ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور

 

تلفن تماس: 88916012

 

    بنیاد کودک (یاری کودکان بیمار ومعلول وکمک تحصیلی و..)

 

تلفن تماس: 88502182-4

 

    امدادگران عاشورا (بیماران بی بضاعت و…)

 

تلفن تماس: 2-22335881

 

    خیریه ابوذر (حمایت از ایتام وخانواده های نیازمند)

 

تلفن تماس: 66426670

 

    انجمن حمایت از بیماران هموفیلی

 

تلفن تماس: 66498558

 

    مهرگیتی (ایتام وفقرا،اهداکامپیوتربه مدارس مناطق محروم و..)

 

تلفن تماس: 88369567

 

    انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

 

تلفن تماس: 66924475

 

    خیریه دارالاکرام (یاری تحصیلی،درمانی و.. به نیازمندان و..)

 

تلفن تماس: 88088999

 

 منبع: asemooni.com

 

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور