Info@salehoun.org

 میدان یاب - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

میدان یاب

با توجه به قانون اورستد در اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می شود. در این دستگاه ایجاد این میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ نشان داده می شود.

 ژنراتور - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 ژانراتور

با توجه به قانون القای فارادی با تغییر میدان مغناطیسی در مدار بسته جریانی القا می شود. این قانون اساس کار ژنراتورهاست. در ژنراتور انرژی حرکتی به الکتریسیته تبدیل می شود. در این جا ژنراتور ساده ای با وسایل محدود ساخته شده است.

 باطری خورشیدی - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 باتری خورشیدی

امروزه از خورشید به عنوان منبعی از انرژی که در هر ثانیه 1000 ژول انرژی به هر متر مربع از سطح زمین منتقل می کند، استفاده می شود. در باتری های خورشیدی که از مواد خاصی تشکیل شده، انرژی خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود. در اینجا نمونه ای کوچک از باتری خورشیدی نمایش داده می شود.

 موتور الکتریکی ساده - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 موتور الکتریکی ساده


در این دستگاه یکی ازساده ترین موتورهای الکتریکی نشان داده شده است. موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریسیته را به انرژی حرکتی تبدیل می کنند. ازاین نیروی حرکتی می توان استفاده های متفاوتی نمود مثلا در انواع لوازم خانگی، صنعتی، اسباب بازی ها و ...

 قانون لنز - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 قانون لنز

قانون لنز بیان می کند که جریان القایی حاصل از تغییر میدان مغناطیسی با عامل به وجودآورنده اش مخالفت می کند. این قانون کاربردهای بسیاری دارد یکی از آن ها به عنوان ترمز در وسایل برقی است. در این دستگاه ها به صورت بسیار ساده این قانون نمایش داده می شود. 

 پیل شیمیایی - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 پیل شیمیایی

یکی از راه های تولید الکتریسیتــــه واکنش های شیمیایی است که نمونه های آن در باتری ها دیده می شود.

 

 قانون برنلی - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

قانون برنلی

 طبق قانون برنولی، افزایش سرعت در  سیال موجب کاهش فشار می شود. از طرفی هوا همیشه از مکان پرفشار به سمــت کم فشار حرکت می کند. مجموع این دو مبحث در این دستگاه نمایش داده می شود.
در حرکت هواپیماها نیز از این دو قانون استفاده شده است.

 دستگاه همرفتی - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 دستگاه همرفتی

همرفت یکی از روش های انتقال گرماست. در طی این فرآیند هوای گرم به طرف بالا حرکت کرده و جای خود را به هوای سرد می دهد. در این دستگاه این جریان هوا و انتقال گرما نمایش داده شده است. این جریان موجب بروز بادها و تغییرات آب و هوایی می شود.

 صندلی مرتاضان - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

صندلی مرتاضان

 فشار وارد بر یک جسم به سطح مقطع نیروی وارد شده به جسم بستگی دارد. در اینجا با استفاده از این قانون با استفاده از تعدادی میخ صندلی راحتی ساخته شده است.

 ژیروسکوپ - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

ژیرسکوپ

 طبق قانون بقای اندازه حرکت زاویه ای هر جسم در حال دوران تمایل دارد حالت و جهت خود را حفظ کند و برای تغییر جهت دوران باید گشتاوری به آن وارد کرد. این قانون اساس کار حرکت دوچرخه، موتورسیکلت می باشد و حتی برای جهت گیری هواپیما نیز از این قانون بهره برداری می شود. این دستگاه به سادگی این قانون را تشریح می کند.

 تسلا - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

دستگاه تسلا

 تسلا یکی از دانشمندان بنام و اهل اتریش است. یکی از اختراعات او که به نام خودش می باشد شبیه این دستگاه است که با ایجاد ولتاژ بالا باعث یونیزاسیون هوای اطراف شده و با قرار گرفتن لامپ در این محدوده و بدون اتصال روشن می شود.

 لامپ پلاسما - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 لامپ پلاسما

پلاسما حالتی از ماده است که در صد بسیار زیادی از جهان اطراف ما را در بر می گیرد و در واقع گاز یونیزه شده است. مانند سایر حالات مواد، خواص منحصر بفرد خود را دارد. پدیده شفق قطبی نیز به دلیل وجود این گاز است.

 آونگ ها - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 آونگ هاا

با نمایش آونگ ها به صورت های مختلف قوانین حاکم بر آن ها و حرکات نوسانی بیان می شود.

 صوت - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 صوت

در این دستگـــاه ها قانون های حاکم بر صوت امواج صـــوتی بیــــان می شود که اساس کار رادیو می باشد.

 پویانمایی - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 پویانمایی

با توجه به پدیده تداوم دید در چشم انسان اگر تصاویری به صورت پیاپی جلوی چشم به نمایش در بیایند. چشم آن ها رابه هم متصل  می بیند. با استفاده از این اصل دستگاه های نمایش فیلم، آپارات ها و تصاویر متحرک شکل گرفته اند.

 قضیه فیثاغورت - تولیدات باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم خیریه صالحون

 قضیه فیثاغورث

به گونه ای کاملا شماتیک قضیه فیثاغورت با استفاده گلوله های فلزی نشان داده شده است.

   شما می توانید با ارسال عدد 30 به شماره سامانه  30004866001225 تمایل خود به  بازدید از باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (علیه السلام) را اعلام نمایید.
امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور