Info@salehoun.org

اهداف موسسه صالحون از دایر کردن مرکز خلاقیت و شکوفایی آران و بیدگل

 

ارتقای توانمندی شهروندان از طریق آموزش و تحصیل از جمله اهداف مندرج در اساسنامه موسسه صالحون به عنوان یک سازمان مردم نهاد است. در سالهای گذشته موسسه صالحون در جهت فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در زمینه های علم و فناوری برای دانش آموزان شهرستان باشگاه علمی باقر العلوم علیه السلام  را راه اندازی کرده است. همچنین موزه علوم و فنون این موسسه در ماههای آینده افتتاح خواهد گردید. موسسه صالحون در راستای حرکت در مسیر توسعه علم و دانش شهرستان، با مرکز خلاقیت و شکوفاییِ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تفاهم نامه همکاری امضا نموده و برای نخستین بار مرکز خلاقیت در شهرستان دایر کرده است. جایی که ایده های علمی و تجاری فارغ التحصیلان و جوانان خلاق و پرانگیزه به سوی عملی شدن و تجاری سازی رهنمون می شود.

هدف بلند مدت موسسه صالحون از دایرکردن مرکز خلاقیت و شکوفایی؛ ارتقای جایگاه علم و فناوری متخصصین شهرستان آران و بیدگل است. ارائه آموزش و مشاوره، کاهش ریسک، حمایت های مادی و معنوی در جهت توانمند سازی این افراد برای خود اشتغالی و ایجاد کسب وکارهای متکی به خود از جمله برنامه های این مرکز است.

دانشجویانی که به سبب نبود امکانات مناسب مجبور به ترک شهرستان و یافتن شغل مناسب در شهرهای بزرگ می شوند در صورت فراهم بودن زمینه مناسب می توانند ایده ها و افکار خلاقانه خود را به محصولی تجاری و قابل عرضه در بازار تبدیل کنند و از این رهگذر برای خودشان شغل ایجاد کنند. ناگفته روشن است که این کار بدون وجود مرکزی که از این ایده ها حمایت کند، ناممکن است و باید مرکزی برای شناسایی و ثبت ایده، مشاوره دادن، آموزش های بازارسنجی و عملیاتی کردن و انواع حمایت مادی و معنوی وجود داشته باشد. موسسه صالحون به همین منظور با انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان زمینه های لازم برای عملیاتی شدن این اهداف را در قالب برنامه راهبردی این مرکز علمی فراهم کرده است.

 

تفاهم نامه همکاری موسسه صالحون با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز خلاقیت و شکوفایی موسسه صالحون واحدی از مرکز خلاقیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که متعهد گردیده که از افرادی که ایده های آنها توسط کارشناسان شهرک علمی تایید گردد حمایت کند. این حمایت به صورت تامین فضای فیزیکی فعالیت، آموزش های امکان سنجی، تیم سازی و بازارسنجی، زمان مشاوره برای آنها، تامین اعتبار در مراحل مختلف فعالیت و تعیین راهنمای متخصص برای عملیاتی کردن ایده می باشد. مطابق الگوی مورد نظر شهرک علمی روند ایده تا تجاری شدن بدین شکل است: افرادی که ایده های خلاقانه آنها مراحل تایید، بازارسنجی، امکان سنجی، تیم سازی و تولید محصول را طی کند؛ خود دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و شرکت برای آنها ثبت گردیده و صاحب شخصیت حقوقی مستقل میگردند و از حمایت های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که در قالب پذیرش در پارک علم و فناوری شیخ بهایی می باشد بهره مند خواهند گردید.

 

 

 مطالب مرتبط

دلایل موفقیت کسب و کار علی بابا

رویداد ایده شو، فرصتی برای طرح و بررسی ایده های خلاقانه

مرکز خلاقیت و شکوفایی پیام نور اصفهان

 مرکز رشد جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

 

 

 روابط عمومی موسسه صالحون

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور