Info@salehoun.org

حضور فعال عابدزاده در امور خیریه

دروازه بان اسبق تیم ملی به تازگی دیداری با کودکان بیمار داشته و به آنها روحیه داده است.

احمدرضا عابدزاده که خیلی وقت ها در مراسم خیریه حاضر است و سعی می کند به موسسات خیریه کمک کند، اخیرا دیداری با کودکان

بیمار داشته تا به آن ها روحیه بدهد.

عابدزاده که این روزها اتفاقا از نظر بدنی خیلی آماده است، حتی با این کودکان فوتبال بازی کرد. این هم تصاویری از حضور عابدزاده در کنار آنها.

حضور فعال عابدزاده در امور خیریه

حضور فعال عابدزاده در امور خیریه

حضور فعال عابدزاده در امور خیریه

حضور فعال عابدزاده در امور خیریه

منبع: تی نیوز

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور