Info@salehoun.org

افتتاح مرکز خلاقیت و شکوفایی در آران و بیدگل

 

مرکز خلاقیت در آران و بیدگل افتتاح شد. مدیرعامل موسسه صالحون در جمع خبرگزاری های شهرستان از افتتاح مرکز خلاقیت و شکوفایی خبر داد و گفت: مرکز خلاقیت و شکوفایی آران و بیدگل واحدی از مرکز خلاقیت شهرک علمی تحقیقاتی شیخ بهایی اصفهان می باشد که قرار است به شناسایی ایده های خلاقانه دانشجویان شهرستان و حمایت از آنها بپردازد.

محمد حامد روحانی با اشاره به مساله مهاجرت نخبگان و نبودن بستر حمایت از پژوهشگران جوان شهرستان، وجود مرکزی که بتواند از ایده ها و طرح های آنها حمایت کند را برای آران و بیدگل ضروری و از دغدغه های مسئولین شهرستان دانست. وی با اشاره به ظرفیت های پیدا و پنهان شهرستان در زمینه های گوناگون، تک محصولی صنعت شهرستان را برای اشتغال جوانان خطرساز برشمرد و رونق بخشیدن به کسب و کارهای دانش بنیان را برای حفظ سرمایه های انسانی و اشتغال جوانان تحصیلکرده ضروری دانست.

مدیرعامل موسسه صالحون با اشاره به طرح های دانش بنیانی که توسط نخبگان آران وبیدگلی در خارج از شهرستان در حال اجراست، وجود مرکز خلاقیت را ضامن حفظ این سرمایه های انسانی و توسعه پایدار شهرستان دانست و ضمن اشاره به برنامه، راهبرد و شیوه عملکرد مرکز خلاقیت آران و بیدگل، به نوع حمایت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از ایده ها و طرح هایی که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوال "شیوه حمایت این مرکز از طرح ها و ایده ها" چنین گفت: طرح هایی که توسط کارشناسان شهرک علمی اصفهان واجد شرایط تشخیص داده شوند، به عضویت این مرکز درآمده و از حمایت هایی نظیر مکان فیزیکی، مشاوره و آموزش، تعیین و ترسیم طرح تجاری، بازارسنجی و بازاریابی، حمایتهای مالی و غیره در مراحل مختلف بهره مند می شوند.

 محمد حامد روحانی در پایان ضمن تشکر از حمایت های فرماندار و نماینده محترم شهرستان در راه اندازی این مرکز؛ از اساتید، دانشجویان و نخبگان شهرستان برای به گردش درآوردن چرخ رونق اقتصاد شهرستان از طریق عملیاتی کردن طرح های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد.

 

 

مطالب مرتبط

مرکز خلاقیت و شکوفایی واحد آران و بیدگل

عضویت در مرکز خلاقیت آران و بیدگل

 

 

 

روابط عمومی موسسه خیریه صالحون

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور