Info@salehoun.org

 

بازدید دکتر سلطان الکتابی از پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون

 

دکتر سلطان الکتابی کارشناس حوزه پیشگیری بهزیستی استان اصفهان از پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون بازدید کرد. در این دیدار، مهندس روحانی با ارائه توضیحات مختصری درباره تاریخچه فعالیتهای موسسه صالحون، مشکلات اجتماعی حاصل از تغییر شرایط فرهنگی و اقتصادی امروز جامعه را علت بروز بعضی مشکلات در میان خانواده ها برشمرد و بر اهمیت نقش سازمانهای مردم نهاد در شناسایی و پیشگیری و درمان این معضلات و آسیبهای اجتماعی حاصل از آن تاکید کرد. مدیر عامل موسسه صالحون با برشمردن اهداف مندرج در اساسنامه موسسه صالحون؛ نقش فعالیتهای آموزشی و اجتماعی موسسه صالحون از باشگاه علمی باقرالعلوم(ع) تا پایگاه اجتماع محور را در رسیدن به این اهداف تشریح کرد.

 

در ادامه مهندس روحانی، توضیحاتی را درباره عملکرد و برنامه های پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون در زمینه شناسایی، راه حل یابی، آموزش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی محلات به حاضرین در این جلسه ارائه داد.

 

در این دیدار که با حضور دکتر ایمانیان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان آران و بیدگل برگزار شد، دکتر سلطان الکتابی ضمن استماع توضیحات مدیر عامل موسسه صالحون، سوالات و ابهامات خود را درباره اهداف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی موسسه صالحون و فعالیتهای پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون مطرح کرد. ایشان همچنین پیشنهادهایی هم برای پیش گیری از موازی کاری ها و دوباره کاری ها ارائه کرد. استفاده از نظرات کارشناسی و تجارب طرح های مشابه قبلی و همکاری های مستمر در تمامی مراحل با نهادهای مربوط به خصوص سازمان بهزیستی، از جمله توصیه های دکتر سلطان الکتابی برای پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون بود.

 

 

مـطالـب مـرتـبـط

پایگاه اجتماع محور موسسه خیریه صالحون

ارائه گزارش پایگاه اجتماع محور موسسه صالحون در فرمانداری

به زودی نخستین پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان آران و بیدگل افتتاح می شود

 

 

روابط عمومی موسسه خیریه صالحون بیدگل

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور