Info@salehoun.org

 بازدید مدیرعامل موسسه خیریه صالحون از سمن های در حال تاسیس شهر ابوزیدآباد

مدیرعامل موسسه خیریه صالحون با حضور در شهر ابوزیدآباد از نزدیک در جریان فعالیتهای سه سازمان مردم نهاد (سمن) این شهر که به تازگی درخواست پروانه تاسیس داده بودند قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه صالحون بیدگل، محمد حامد روحانی با حضور در شهر ابوزیدآباد و محل فعالیتهای سمن های در حال تاسیس این شهر، از نزدیک در جریان فعالیتهای صورت گرفته توسط این سمن ها برای اخذ پروانه تاسیس و فعالیت، قرار گرفت.

 نمایندگان این سه تشکل مردمی در این دیدارها با ارائه اسناد، مدارک و گزارش هایی از فعالیت ها و عملکردشان، به مشورت خواهی و تبادل نظر با مهندس روحانی در زمینه کسب پروانه تاسیس از مراجع رسمی و قانونی پرداختند.

 پیشنهادات کاربردی، توضیحات ضروری و راهکارهای لازم برای کسب پروانه تاسیس و ادامه فعالیت رسمی این سمن ها، توسط مدیرعامل موسسه خیریه صالحون به نمایندگان این سمن ها ارائه شد.

 

شایان ذکر است، مرداد ماه سال جاری مدیرعامل موسسه خیریه صالحون برای 2 سال به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان آران و بیدگل انتخاب شد.

 

 

مطالب مرتبط

انتخاب مدیر عامل موسسه صالحون به عنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد شهرستان

 

امور حمایتی درمانگاه حضرت موسی بن جعفر آران و بیدگل باشگاه علمی حضرت باقرالعلوم (ع) مجتمع مسکونی امام رضا (ع) بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل معرفی پایگاه اجتماع محور